Ödev - Chapter 5

`Introducing Go` kitabından bugün öğrendiklerim

İşte çözümler!

Bir array ya da slice’ın 4.elemanına nasıl erişirsin?

array[3]

make([]int, 3, 9) boyutu nedir?

Kapasitesi 9 olan array’den 3 dilim al :)

Aşağıdaki örneğe göre x[2:5] ?

x := [6]string{ "a", "b", "c", "d", "e", "f" }

Cevap: [c d e]

Listedeki en küçük sayıyı bul!

package main

import "fmt"

func main() {
  var smallestNumber int
  fmt.Println("smallestNumber değeri", smallestNumber)

  numbers := []int{
    48, 96, 86, 68,
    57, 82, 63, 70,
    37, 34, 83, 27,
    19, 97, 9, 17,
  }

  for index, value := range numbers {
    if index == 0 || value < smallestNumber {
      smallestNumber = value
    }
  }
  fmt.Println("Listenin en küçüğü:", smallestNumber)
}