Ödev - Chapter 4

`Introducing Go` kitabından bugün öğrendiklerim

İşte çözümler!

i := 10
if i > 10 {
  fmt.Println("Büyük")
} else {
  fmt.Println("Küçük")
}

Bu programın çıktısı:

Cevap: Küçük

1-100 arasındaki tüm sayıları ekrana 3’er 3’er yazın. (3,6,9 gibi…)

package main

import "fmt"

func main() {
  for i := 1; i <= 100; i++ {
    if i % 3 == 0 {
      fmt.Println(i)
    }
  }
}

FizzBuzz

1-100 arasındaki sayıları yazarken, 3’ün katlarında Fizz yazın sayı yerine, 5’in katlarında da Buzz yazın. Hem 3 hem de 5’in katı ise (örneğin 15) FizzBuzz yazın:

package main

import "fmt"

func main() {
  for i := 1; i <= 100; i++ {
    if i % 3 == 0 && i % 5 == 0 {
      fmt.Println("FizzBuzz")
    } else if i % 3 == 0 {
      fmt.Println("Fizz")
    } else if i % 5 == 0 {
      fmt.Println("Buzz")
    } else {
      fmt.Println(i)
    }
  }
}