Go öğreniyorum - Gün 1

`Introducing Go` kitabından bugün öğrendiklerim

Yaklaşık 1 ay’dır beklediğim siparişim geldi. O’Reilly’den satın aldığım Introducing Go kitabını akşam eve gidince heyecanla okumaya başladım.

Öğrendiklerimi bu sitede paylaşacağım.

Chapter 1

Mac OS X kullanıyorum ve brew’dan Go’yu kurmuştum kitaptan önce. Hemen ilk programa geçtim.

package main

import "fmt"

// this is comment

func main() {
  fmt.Println("Hello, World")
}

Kitap bana şunu önerdi, hemen kendi bilgisayarınızda bir dizin oluşturun ve bu kodu example1.go adıyla kaydedin:

mkdir -p ~/golang-book/chapter1
cd ~/golang-book/chapter1/
touch example1.go

Kullandığınız text editörüyle açın dosyayı, içine kodu ekleyin, kaydedin çıkın. Daha sonra çalıştırmak için;

go run example1.go

Eğer ekranda Hello, World çıktısını gördüyseniz işler yolundadır!

Kodu Nasıl Okumalıyız ?

Go kodu, yukarıdan aşağı, soldan sağa, aynı kitap gibi okunur.

package main

İlk satır package declaration olarak tanımlanır. Her Go programı mutlaka bu tanımlamayla başlar. İki tür Go program tipi var: Executable ve Library. Executable olanlar direkt çalışan uygulamar (komut satırından çalışan mesela), Library ise kod koleksiyonlarından oluşan paketlerdir.

2.satır boş. Bilgisayarlar, bu tür boş satırları ve benzeri şeyleri özel karakterlerle ifade ederler. Newlines (yeni satırlar), Spaces (boşluk karakterleri), Tab karakteri ve benzeri karakterlere Whitespace denir. Çünkü bu karakterler insan gözüyle görüntülenmezler.

import "fmt"
 1. satır import "fmt", başka birinin yaptığı paket içinden kodu alıp kendi kodumuza eklemek içindir. Örneğin fmt paketi giriş/çıkış işlerini düzenler (I/O). Bu mantıktan yola çıkınca, fmt paketi içinde acaba ilk satır ne olur du? tabiiki package fmt

Go’da string‘ler karakterler dizisi yani harfler, sayılar, semboller’den oluşur ve belirli bir boyu olur. Çift tırnak içinde kullanılır.

// this is comment

// ile başlayan satır, yorum satırıdır. Go derleyicisi bu satırları derleme esnasında görmezden gelir. İki tür yorum şekli var. Satırsal ve bloksal. // ile satırsal, /* */ ile bloksal yorum (comment) yapılır.

/* Bu satır
  Yorum satırı */

Bir satır boşluktan sonra fonksiyon deklarasyonu’nu görürsünüz:

func main() {
  fmt.Println("Hello, World")
}

Fonksiyon, girdisi (input) çıktısı (output) ve sırayla çalışan ifadeleri (statements) bulunan şeydir. Tüm Go fonksiyonları func anahtar kelimesiyle başlar ve bu kelimeyi fonksiyonun adı takip eder. Örnekte bu fonksiyonun adı: main. Ek olarak parantez içinde 0 ya da N tane parametre ve bazen opsiyonel olarak fonksiyonun geriye döndürdüğü tip (return type) ve son olarak süslü parantezlerle çevrelenmiş fonksiyonun gövdesi.

Örnek fonksiyon hiç parametre almıyor, hiçbir şey dönmüyor. main özel bir durumda. Program çalışınca çağrılan fonksiyon bu.

fmt.Println("Hello, World")

Son parçamız 3 bileşenden oluşuyor. Önce, fmt paketi içinden başka bir fonksiyonu çağırıyoruz Println yani print line yani satırı yaz :) Daha sonra içinde Hello, World yazan bir string oluşturuyoruz ve bunu parametre olarak Println fonksiyonuna geçiyoruz ve fonksiyonu invoke ediyoruz yani çalıştırıyoruz.

Bu kod’un en büyük ve esas işi yapan kısmı Println kısmı. Eğer tam olarak neler yaptığını öğrenmek isterseniz:

godoc fmt Println

func Println(a ...interface{}) (n int, err error)
  Println formats using the default formats for its operands and writes to
  standard output. Spaces are always added between operands and a newline
  is appended. It returns the number of bytes written and any write error
  encountered.

Bu doküman derki;

Println’a ne verirsen, standard output’a yollar!

Yani Hello, World’ün komut satırında görülmesi bu sayede oluyor.

Chapter 2

Types (Tipler)

Adı Bıdık olan bir kedin olsun. Tipi Kedi. Tüm kedilerin ortak özellikleri var. Hepsinin 4 ayağı var. Bu mantıkta, tüm kedilerin 4 ayağı var, Bıdık da bir kedi, demekki Bıdığın da 4 ayağı var.

Tipler de aynı bu mantıkta çalışıyor. Tüm string’lerin boyu/uzunluğu var. Eğer x bir string ise, mutlaka length’i de var demektir.

Go statik olarak yazılan bir programlama dili!

Bu ne demek? değişkenlerin her zaman belirli bir tipi var ve bu tip değiştirilemez! Go pek çok veri tipi ile beraber geliyor.

Numbers (Sayılar)

Integers

İki tür var: integers (bildiğimiz sayılar) ve floating-point numbers (virgüllü sayılar). Yani -3, -2, 0, 1, 3, 4 gibi sayılar 10’luk sayı sistemi yani decimal sistemdir. Bilgisayar dünyasında kullandığımız sayı sistemi ise binary yani 2’lik sistemdir.

1 1 0
| | |
| | +---------------- 0 [2^0 = 1]  (1.bit)
| +------------------ 2 [2^1 = 2]  (2.bit)
+-------------------- 4 [2^2 = 4]  (3.bit)

0 + 2 + 4      = 6

Integer tipleri olarak uint8, uint16, uint32, uint64, int8, int16, int32 ve int64 değerleri vardır. 8 16 32 64 gibi şeyler kaç bit kapasite olduğunu belirtir. uint demek unsigned integer, int ise signed integer anlamındadır.

Unsigned Integer’lar sadece POZİTİF sayıları kapsar!

Ek olarak byte ve rune (int32 ile aynı) da vardır. 1 Byte = 8 bits ve alabileceği maksimum değer binary olarak 11111111 yani 255’dir. İlave olarak 3 tane daha machine dependent yani derleyicinin üzerinde çalıştığı bilgisayara bağlı olan tip var: uint, int ve uintptr.

Eğer normal sayılarla çalışacaksanız int kullanabilirsiniz :)

Floating-Point Numbers (Kayan Noktalı Sayılar)

En kolay ifadeyle ondalık sayılar: 1.5, 0.25, 3.14. Virgül yerine Nokta kullanıyoruz. Bu tür sayılarla çalışırken şunları unutmayın:

 • Bazen doğru olmayan değerler olabilir. Örneğin: 1.01 - 0.99 sonucu normal dünyada 0.02 olması gerekirken 0.020000000000000018 çıkar. (Bu Ruby’de, Python’da da böyle.)
 • Integer’larda olduğunu gibi 32 bit ya da 64 bit gibi kesin bir boyutu vardır. Büyük ölçekli ondalık sayılarla çalışınca hassasiyet artabilir.
 • Bazen NaN (not a number, mesela 0/0 durumunda) ya da pozitif/negatif sonsuzluk durumlarında farklı sonuçlar gelebilir.

Go, 2 tane floating-point tipine sahip: float32 ve float64. Kompleks sayılar için de complex64 ve complex128 var. Önerilen float64 ile çalışmak (gündelik işlerde)

package main

import "fmt"

func main() {
 fmt.Println("1 + 1 =", 1 + 1)
}

bunu chapter2/example1.go olarak kaydedip çalıştıralım:

cd ~/golang-book/chapter2/
go run example1.go

Sonuç : 1 + 1 = 2. Yaptığımız işlemi özetlemek gerekirse:

 1. sayısal kalıp 1 (tipi: int)
 2. + operatörü (toplama işini yapıyor)
 3. diğer sayısal kalıp (numeric literal) 1

Şimdi şunu deniyelim:

package main

import "fmt"

func main() {
 fmt.Println("1 + 1 =", 1.0 + 1.0)
}

bunu chapter2/example2.go olarak kaydedip çalıştıralım:

cd ~/golang-book/chapter2/
go run example2.go

Sonuç : 1 + 1 = 2 aynı… Matematik işlemlerinde;

 • + : Toplama
 • - : Çıkartma
 • * : Çarpma
 • / : Bölme
 • % : Kalan (Modulo)

Strings (Katarlar)

Harfsel, harf dizileri, karakter dizisi gibi düşünebiliriz. Çift tırnak ve backtick içinde kullanılabilir:

"Hello World" # Çift tırnak (Double Quotes)
`Hello World` # Backticks

Çift tırnaklı string’ler çoklu satır içeremezler.

Bunu çözmek için \n ya da TAB için \t gibi escape karakterleri kullanırlar;

package main

import "fmt"

func main() {
 fmt.Println(len("Hello, World"))
 fmt.Println("Hello, World"[1])
 fmt.Println("Hello, " + "World")
 fmt.Println("This is line1\nLine 2")
 fmt.Println(`This is line1\nLine 2`)
}

bunu chapter2/example3.go olarak kaydedip çalıştıralım:

cd ~/golang-book/chapter2/
go run example3.go

Çıktıya baktığımızda;

fmt.Println(len("Hello, World"))   // 12
fmt.Println("Hello, World"[1])    // 101
fmt.Println("Hello, " + "World")   // Hello, World
fmt.Println("This is line1\nLine 2") // This is line1
                   // Line 2
fmt.Println(`This is line1\nLine 2`) // This is line1\nLine 2

olduğunu görürüz. Keza, string’leri karakter dizisi (byte array) olarak düşünün. Aynı diğer dillerdeki gibi 0 index’li. Yani dizinin ilk elemanı 0. eleman. fmt.Println("Hello, World"[1]) burada istediğimiz "Hello, World" string’inin 1. elemanı yani e. Gelen değer ise 101 yani e’nin byte olarak karşılığı.

fmt.Println("ABC"[0]) // 65
fmt.Println("ABC"[1]) // 66
fmt.Println("ABC"[2]) // 67

string concatenation yani string toplama/birleştirme işi aynı sayılardaki gibi + ile oldu. fmt.Println("Hello, " + "World")

fmt.Println("This is line1\nLine 2") bu satırda \n ile NEWLINE yaptık. Backticks içinde kullandığımız \n işlemedi.

Booleans

1-bit integer yani true ya da false, on ya da off… Adını George Boole’dan alıyormuş :) Kısaca mantıksal veri tipi.

&& : and (ve)
|| : or (veya)
! : not (tersi ?)

şimdi örnek:

package main

import "fmt"

func main() {
 fmt.Println(true && true)
 fmt.Println(true && false)
 fmt.Println(true || true)
 fmt.Println(true || false)
 fmt.Println(!true)
}

bunu chapter2/example4.go olarak kaydedip çalıştıralım;

cd ~/golang-book/chapter2/
go run example4.go

çıktı;

fmt.Println(true && true)  // true
fmt.Println(true && false)  // false
fmt.Println(true || true)  // true
fmt.Println(true || false)  // true
fmt.Println(!true)      // false

Bu, bildiğimiz logic işlemler, yani tüm dillerde olan and, or ve not.

Evet… bugünlük bu kadar…